Български   English

Контакти

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
Ул. Оборище № 123, 1505 София, България
Тел. ++ 359 (2) 944 1316; ++359 (2) 843 53 95
Факс. ++ 359 (2) 943 34 42

ЛАБОРАТОРИЯ & СКЛАД
ул. Неофит Хилендарски 21А, 1434 София, кв. Симеоново, България
Tel. ++ 359 (2) 961 12 88
Fax. ++ 359 (2) 961 22 08

ПРОИЗВОДСТВО & СКЛАД
1853 София, кв.Челопечене, ПСОВ КРЕМИКОВЦИ,
Моб. +359 884 181 077

УПРАВЛЕНИЕ :

Проф.д-р.инж. Румен Кънев
Управител
rumen.kanev@compact-consultants.com
Моб.: + 359 888 645 999

Дипл.инж. Румяна Христова
Технически директор
rumiana.hristova@compact-consultants.com
Моб.: + 359 888 540 045

Дипл.хим. Десислава Христова
Бизнес контакти – Химически реагенти
desi.hristova@compact-consultants.com
Моб.:+ 359 888 309 231

Бойко Лозанов
Производство & Склад
Моб.:+359 884 181 077