Български   English

Области на дейност

Обработка и пречистване на природни води:
•Обработка и пречистване на питейни води
•Обработка и пречистване на битови води
•Обработка и пречистване на води за индустриални нужди

Обработка на индустриални води:
•Охлаждащи води – Охлаждащи кули
•Води за бойлери – Ниско налягане и високо налягане

Обработка и пречистване на води от индустрията:
•Нефтени рафинерии – Отпадни води и Нефтени емулсии
•Обработка на минерали
•Минно дело и металургия
•Производство на хартия и Дървесно Влакнести Плоскости
•Текстилни и кожаро-кожухарски предприятия

Обезводняване на шламове и кекове:
•Нефтени рафинерии – нефтени шламове
•Обезводняване на битови утайки
•Обезводняване на индустриални кекове

Производство на хартия и ДВП
•Флотация & сепариране на влакнест материал
•Ретенция & Проклейване
•Боядисване и Избелване
•Антипенители

Прахозапечатване на минерални и въглищни отвали

Техническо Сътрудничество и Консултации

Лабораторни опити и Промишлени опити за:
•Пречистване на води
•Обезводняване на утайки и кекове
•Прахозапечатване

Инженерни Съоръжения за подготовка и дозиране на реагенти
•Инсталации за разтваряне и подготвяне на изходни разтвори
•Дозаторни инсталации и помпи

R&D обследване и Документи за ПП, Проекти и Търгове

Курсове за обучение